ZDen_Tech_AS_Modellsystem LITEModellsystem


 Giroform modellsystem 

ZDen_Tech_AS_product_giroform_neu_07
Giroform®
systemet eleminerer gipsekspansjonen - enkelt, raskt og presist.


Passform for dentale restaurasjoner avhenger i stor grad av presisjonen på modellen arbeidet fremstilles på. Ved siden av avtrykket utgjør den naturlige ekspansjonen til gips en av de største feilkildene. Giroform® eliminerer gipsekspansjonen ikjevepartiene og gir deg en eksakt modell av pasientens munn. Giroform® tilbyr laboratoriene det mest presise modellsystem  på markedet.


Sparer tid, sparer materialer. Enkel prosedyre og maksimal presisjon


 

PRESIST- Gipsekspansjonen elimineres takket være indivituell oppborring av base platene og oppdeling av tannbuen. Segmentene plasserses deretter tilbake til sin opprinlige plass.

 

 Klikk her for mer informasjon om Giroform® systemet